Kim jesteśmy i jakie mamy uprawnienia?

Stanowimy zespół rzeczoznawców posiadających uprawnienia SIMP (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich) w zakresie wyceny wartości jednostek pływających. W skład zespołu wchodzą inżynierowie z wieloletnim, interdyscyplinarnym stażem, posiadający doświadczenie oraz uprawnienia wymagane przy sporządzaniu operatów szacunkowych i ekspertyz dotyczących maszyn, urządzeń (w tym pojazdów), jak również linii technologicznych, całych przedsiębiorstw oraz wartości niematerialnych i prawnych.

mgr inż. Jerzy Kowalski

 • dyplomowany rzeczoznawca SIMP ( Koncesja) w specjalnościach:
  • projektowanie i organizacja zakładów przemysłowych
  • obrabiarki i technologia procesów wytwarzania
  • wycena maszyn, urządzeń i pojazdów
 • biegły sądowy z zakresu wyceny maszyn, urządzeń i pojazdów przy Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej
 • ubezpieczenie OC zawodowej z tytułu wykonywania czynności w zakresie wycen i ekspertyz
 • przynależność do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
 • przynależność do Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych SIMP

mgr inż. Piotr Kowalski

 • rzeczoznawca SIMP w specjalnościach:
  • techniki informatyczne
  • jednostki pływające
  • wycena maszyn, urządzeń i pojazdów
 • ubezpieczenie OC zawodowej z tytułu wykonywania czynności w zakresie wycen i ekspertyz
 • przynależność do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
 • przynależność do Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych SIMP

Jakie usługi świadczymy i kiedy są one potrzebne?

Zakres usług

 • wycena wartości i ekspertyzy:
  • jachtów żaglowych
  • jachtów motorowych
  • pomocniczych i technicznych jednostek pływających
  • jednostek żeglugi śródlądowej i morskiej
 • wycena wartości i ekspertyzy infrastruktury portowej, wyposażenia nabrzeży

Cel i przeznaczenie wycen

 • wycena wartości zabezpieczenia kredytu w banku, leasingu
 • wycena hipotetycznej wartości rynkowej obiektu skradzionego lub całkowicie zniszczonego
 • wycena dla potrzeb ubezpieczeniowych
 • wycena wysokości szkody w postępowaniu ubezpieczeniowym
 • wycena wartości likwidacyjnej jako podstawy ceny wywoławczej na przetargu, aukcji, licytacji
 • wycena udziału środków trwałych w majątku przedsiębiorstwa
 • wycena wartości środków technicznych dla potrzeb przekształceń własnościowych, fuzji, upadłości lub likwidacji przedsiębiorstw
 • określenie wartości początkowej dla potrzeb odpisów amortyzacyjnych środków trwałych
 • wycena wartości rynkowej do celów podatkowych
 • określenie czynszu za najem środków technicznych
 • prognozy zmian wartości środka technicznego w czasie

Rodzaje wycenianej wartości

 • wartość rynkowa
 • wartość rynkowa po zainstalowaniu / przy kontynuacji działania / przy przeniesieniu
 • wartość likwidacyjna środków technicznych przy sprzedaży na zlecenie
 • wartość likwidacyjna przy sprzedaży wymuszonej (głównie dla banków)
 • koszt odtworzenia lub zastąpienia środka technicznego
 • hipotetyczna wartość rynkowa zdefiniowanego rodzaju
 • wartość godziwa

Kontakt

Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych TERMER - Jerzy Kowalski
- koncesjonowana firma franczyzingowa SIMP

Logo SIMP

Jaworzańska 133
43-382 Bielsko-Biała

tel. +48 33 818 34 15
+48 602 729 570 (Jerzy Kowalski)
+48 502 237 730 (Piotr Kowalski)

e-mail: info@yachtexpert.pl